Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có xử lý kỷ luật viên chức đã nghỉ việc?

Nguyễn Thùy Nhung - 10:05 27/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, viên chức đã nghỉ việc, sau đó, cơ quan mới phát hiện người này có hành vi vi phạm Điều 19 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, vậy cơ quan có tiến hành xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với người này không? Trường hợp nêu trên có được tham gia thi tuyển công chức, viên chức tại cơ quan khác (trừ cơ quan đã xin nghỉ việc) hay không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Người không còn là viên chức thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về xử lý kỷ luật viên chức.

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.

Theo đó, nếu người dự tuyển đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì được đăng ký dự tuyển viên chức.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top