Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Con ốm được nghỉ bao nhiêu ngày?

Hoàng Quyên - 10:32 24/07/2022

Chi tiết câu hỏi

Theo tôi được biết, người lao động khi con ốm thì có thể được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau để chăm sóc con. Xin hỏi, trong trường hợp cả 2 con bị ốm có thời gian ốm trùng nhau thì giải quyết như thế nào?

Trả lời

BHXH tỉnh Bình Dương trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định, trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau.

Thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong 1 năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật BHXH. Theo đó, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top