Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Công an xã có được thực hiện việc sao văn bản?

Phan Đăng Hoàng - 09:05 16/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, Công an cấp xã có thẩm quyền sao (sao y, sao lục, trích sao) các văn bản thường (không phải văn bản mật) như Bản án, Quyết định chấp hành án của Tòa án... không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư quy định, "người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành, văn bản do các cơ quan, tổ chức khác gửi đến và quy định thẩm quyền ký các bản sao văn bản".

Theo đó, Công an cấp xã được sao các văn bản do cơ quan, tổ chức khác gửi đến; thẩm quyền ký các bản sao văn bản do Trưởng Công an cấp xã quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top