Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Công chức có được nghỉ việc không hưởng lương?

Đào Duy Phong - 09:10 18/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, công chức làm việc ở các cơ quan Đảng, chính quyền tại tỉnh có được nghỉ việc không lương không? Nếu được nghỉ việc không lương thì điều kiện là gì, thời gian nghỉ là bao lâu?

Trả lời

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 13 Luật Cán bộ, công chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019) quy định: "Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động".

Chế độ nghỉ không lương với người lao động được quy định tại Khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019: "người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương".

Đồng thời tại Khoản 3 Điều 85 Luật BHXH 2014 quy định: "Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản".

Như vậy, công chức làm việc tại các cơ quan đảng, chính quyền có thể nghỉ việc không hưởng lương nếu được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng công chức theo quy định pháp luật; trường hợp cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho phép nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó cán bộ, công chức không đóng BHXH tháng đó.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top