Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Công chức là thương binh có phải đóng BHYT?

Hoàng Mạnh Thành - 14:50 31/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là thương binh loại A, hạng ¾, đồng thời là công chức nhà nước. Hằng tháng, tôi vẫn phải trích tiền lương đóng BHYT, như vậy có đúng quy định không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 7, Khoản 15 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này (Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014) thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này và được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Vì vậy, trường hợp ông đồng thời vừa thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, vừa là thương binh, thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm người có công với cách mạng thì đóng BHYT theo nhóm 1 (do người lao động và người sử dụng lao động đóng), được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cao nhất (nhóm 3) là đúng quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top