Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Công tác bao nhiêu năm thì được hưởng trợ cấp chuyển vùng?

Lê Khánh Toàn - 11:05 27/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú, thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tôi có 9 năm 10 tháng công tác tại đây (ngày 1/9/2009 - 20/6/2019). Xin hỏi, tôi đã đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP chưa?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đã quy định chế trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu đối với các trường hợp công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên (đã được thay thế tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ).

Vì vậy, trường hợp có thời gian công tác thực tế dưới 10 năm thì không thuộc đối tượng áp dụng chế độ trợ cấp một lần.

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Nghệ An thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Lê Khánh Toàn liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Nghệ An (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top