Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Cựu chiến binh có thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở?

Nguyễn Trường G. - 08:30 10/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi là cựu chiến binh. Theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì gia đình tôi thuộc hộ được hỗ trợ khi xây nhà mới. Trước khi phá dỡ xây nhà, gia đình có hỏi cán bộ của xã thì được trả lời là không cần làm đơn đề nghị. Tuy nhiên, nay gia đình tôi xây xong nhà thì lại không được hỗ trợ mức 40 triệu đồng do không có đơn đề nghị. Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về trường hợp của gia đình tôi.

Trả lời

UBND xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trả lời vấn đề này như sau:

Sau khi xem xét kiến nghị của ông N.T.G., UBND xã Thạch Sơn đã chỉ đạo công chức văn hóa xã hội rà soát các đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thì bố của ông N.T.G. không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Bố của ông chỉ là Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thạch Sơn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top