Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Đánh giá hồ sơ dự thầu theo căn cứ nào?

Nguyễn Trọng Hùng - 08:08 28/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Hồ sơ mời thầu của bên mời thầu không đính kèm bản vẽ. Hồ sơ dự thầu ban đầu của nhà thầu có mục động cơ với bản vẽ đính kèm và thông số chiều dài trục động cơ được ghi cụ thể là 350 mm. Trong quá trình chủ đầu tư làm rõ yêu cầu nhà thầu cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu đã cấp bản vẽ với thông tin chiều dài trục để là tham số L và có thể thay đổi từ 300 – 550 mm. Tôi xin hỏi, sự không đồng nhất đó có chấp nhận được không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Đấu thầu, một trong các nội dung của hồ sơ mời thầu là các hồ sơ, bản vẽ và nội dung khác (nếu có).

Tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu;

Trường hợp hồ sơ mời thầu có các nội dung làm hạn chế cạnh tranh theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 của Nghị định này thì các nội dung này không phải căn cứ để xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu.

Theo đó, việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top