Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện cán bộ xã hưởng phụ cấp kiêm nhiệm

Phạm Thanh Hùng - 13:27 12/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã. Xã tôi được giao biên chế 22 cán bộ, công chức, nhưng hiện nay mới bố trí 21 người, còn thiếu 1 biên chế công chức. Xin hỏi, tôi có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND xã theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định:

Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 01 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp huyện giao theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định này thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm; phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Như vậy, ông Phạm Thanh Hùng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top