Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Điều kiện hưởng quyền lợi BHYT theo hộ khẩu xã an toàn khu

Trần Thị Hồng Minh - 08:05 05/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi có hộ khẩu tại xã an toàn khu. Theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, người dân ở xã an toàn khu được Nhà nước cấp thẻ BHYT và mức hưởng 100%. Tôi đang làm ở phòng ban thuộc huyện, đóng BHXH bắt buộc, mức hưởng BHYT 80%. Xin hỏi, tôi có được đổi mã quyền lợi BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP hay không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT.

Tại Khoản 1 Điều 12 Luật BHYT quy định, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng lương; cán bộ, công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn theo quy định của pháp luật.

Theo nội dung hỏi, bà đang làm ở phòng ban tại huyện thuộc nhóm tham gia BHXH bắt buộc theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật BHYT, vì vậy, bà không thuộc đối tượng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP do đó không được hưởng quyền lợi (100% chi phí khám chữa bệnh) (quyền lợi 2) của đối tượng này.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top