Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Điều kiện tách, hợp thửa đất

Lê Anh Kiệt - 10:05 08/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi có một thửa đất tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, diện tích 606 m2, trong đó, 50 m2 đất ở tại nông thôn, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Năm 2022, tôi đăng ký chuyển đổi thêm 250 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn thì được hướng dẫn tách làm 2 thửa mới chuyển đổi được. Thủ tục sau đó được hoàn thành và thông tin tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng được ghi thêm trên sổ (không đổi sổ mới). Tôi xin hỏi, hiện tại, nếu tôi đăng ký đổi sổ mới hoặc chuyển nhượng cả mảnh đất này thì có phải tách thành 2 sổ riêng không? Nếu tôi muốn hợp 2 thửa đã tách thành một thì có được không? Điều kiện và thủ tục như thế nào?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Liên quan đến việc tách thửa: Tại Khoản 10 Điều 18 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 19 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) quy định:

"Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao thì không phải thực hiện thủ tục tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa; trường hợp không tách thửa thì ghi "Chuyển mục đích sử dụng… m2 từ đất… thành đất… (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển) theo Quyết định số…, ngày …/…/…, hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)".

Liên quan đến việc hợp thửa đất: Tại Điều 75a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được bổ sung tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ) quy định:

"Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất".

Như vậy, về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất thực hiện theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin đến ông biết, nghiên cứu, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top