Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất

Lê Văn Duẩn - 08:00 12/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Nhà tôi có 1.450 m2 đất. Bố tôi đã mất, hiện mẹ tôi đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và muốn tách sổ, tặng cho các con. Tôi nộp hồ sơ lên Phòng Tài nguyên và Môi trường nhưng không được tiếp nhận với lý do, đất nhà tôi vượt mức 1.000 m2 so với quy định của nhà nước, phải chờ công văn của huyện thì mới giải quyết. Xin hỏi, Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời như vậy có đúng luật hiện hành hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung kiến nghị là vụ việc cụ thể và thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở để trả lời. Bộ có ý kiến chung về nguyên tắc như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai thì người sử dụng đất được tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

"a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất".

Như vậy, theo nội dung ông nêu, thì thửa đất đã có Giấy chứng nhận, nếu đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất thì được quyền tặng cho theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin đến ông được biết và nghiên cứu thực hiện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top