Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện tham gia dân quân tự vệ

Ngô Thành Nam - 08:20 13/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, tiêu chuẩn sức khỏe khi tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ tại các cơ quan đơn vị là gì? Trường hợp bị cận thị 6 diop có phải tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ tại cơ quan đơn vị không?

Trả lời

Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định: "Dân quân tự vệ tại chỗ là lực lượng làm nhiệm vụ ở thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là thôn) và ở cơ quan, tổ chức".

Theo Điều 3 Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tiêu chuẩn tuyển chọn vào dân quân tự vệ:

"(1) Có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

(2) Có sức khỏe do y tế cấp xã trở lên xác nhận, trừ trường hợp nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng. Tuyển chọn vào dân quân thường trực, công dân phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên".

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top