Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện tiếp nhận vào viên chức với công an xuất ngũ

Nguyễn Sơn - 14:07 15/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi công tác trong lực lượng công an nhân dân từ tháng 10/1998 đến tháng 5/2019. Tôi là đội trưởng, cấp bậc thiếu tá, trình độ thạc sĩ, hệ số lương 6,0. Tháng 6/2019, tôi xin xuất ngũ và không nhận trợ cấp BHXH một lần. Tháng 3/2020, tôi được tuyển dụng làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập với chức danh chuyên viên, mã số 01.003, hệ số lương 3,99 và công tác đến nay. Xin hỏi, nơi tôi đang làm việc có tổ chức thi viên chức thì trường hợp của tôi có được xem xét để được tiếp nhận vào làm viên chức không? Tôi có được ưu tiên gì khi dự thi tuyển dụng viên chức hay không? Hệ số lương khi xếp lương viên chức của tôi sẽ như thế nào? Nếu sau khi được tuyển dụng là viên chức, với thời gian và kinh nghiệm công tác trong lực lượng công an nhân dân trước đây (hơn 20 năm), tôi có được dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính không, hay phải chờ đủ thời gian (9 năm) giữ chức danh chuyên viên mới được thi thăng hạng?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) thuộc đối tượng được xem xét tiếp nhận vào viên chức nếu có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn).

Trường hợp tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

Việc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực hiện theo quy định hiện hành. Theo đó, nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì thời gian công tác của ông Nguyễn Sơn được tính làm căn cứ để xếp lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

Về yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng đã được quy định cụ thể tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Điểm a Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 02/2021/TT-BNV.

Theo đó, nếu sau khi được tuyển dụng vào viên chức, thời gian công tác có đóng bảo hiểm của ông trước khi được tuyển dụng được tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận và ông có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp chuyên viên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi/xét thăng hạng lên chuyên viên chính thì ông đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác để thi/xét thăng hạng lên chuyên viên chính.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top