Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện về tuổi để hưởng chính sách thôi việc ngay

Nguyễn Thị Nhung - 14:52 28/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP quy định đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi. Xin hỏi, tôi sinh tháng 4/1978, trong điều kiện lao động bình thường, muốn thôi việc ngay năm 2024 thì có đủ điều kiện không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Nếu bà Nguyễn Thị Nhung sinh tháng 4/1978 thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế thì tại thời điểm năm 2024, bà đủ điều kiện hưởng chính sách thôi việc ngay theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top