Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: DN nhận vốn góp nước ngoài có phải chuyển hình thức sử dụng đất?

Đinh Hữu Hoàng - 09:06 28/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi trước đây có 100% vốn trong nước. Năm 2016, công ty nhận chuyển nhượng một lô đất để xây trụ sở. Gần đây, công ty có người nước ngoài tham gia góp vốn và trở thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tôi xin hỏi, công ty tôi có được tiếp tục sử dụng lô đất nêu trên theo hình thức hiện tại hay không, hay phải chuyển sang đất thuê 50 năm?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung kiến nghị không làm rõ công ty đang sử dụng đất theo hình thức nào (giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền hằng năm, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, công nhận quyền sử dụng đất…) nên không có cơ sở trả lời cụ thể.

Trường hợp công ty đang sử dụng đất có đủ điều kiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định thì chỉ được thực hiện thông qua việc thành lập doanh nghiệp liên doanh trong đó bên Việt Nam góp vốn bằng quyền sử dụng đất và bên nước ngoài góp vốn bằng tiền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top