Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Đơn vị nào xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp?

Trương Hoàng Anh - 14:35 30/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Gia đình tôi có nhu cầu đăng ký quyền sử dụng cho thửa đất mua bằng giấy viết và đã nộp hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai. Hồ sơ bị trả lại do thiếu giấy xác nhận sản xuất nông nghiệp của UBND xã. Tôi xin hỏi, cần phải chuẩn bị giấy tờ gì để có thể xin xác nhận của UBND xã?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi thực hiện đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân thì Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình, cá nhân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông được biết.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top