Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Được cộng nối thời gian trong quân đội để tính hưởng BHXH

Nguyễn Văn Lương - 08:46 16/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi nhập ngũ ngày 13/9/1991, tháng 9/1993 xuất ngũ về địa phương làm nông nghiệp. Từ tháng 5/1998 tôi làm việc tại cơ quan nhà nước cấp huyện có đóng BHXH. Xin hỏi, tôi có được cộng nối 2 năm tham gia nghĩa vụ quân sự vào thời gian đóng BHXH không?

Trả lời

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1/1/1995 đã được tính là thời gian đã đóng BHXH) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại các điểm từ điểm a đến Điểm g Khoản 2 Điều này thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Trường hợp ông Lương có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự (từ tháng 9/1991 đến tháng 9/1993) được cộng nối với thời gian làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện có đóng BHXH từ tháng 9/1998 để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH địa phương nơi công tác để được hướng dẫn cụ thể.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top