Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?

Nguyễn Thanh Điền - 15:13 22/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tháng 1/2024, tôi được bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã. Xã tôi là xã loại I, theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP thì số lượng cán bộ, công chức là 22 người nhưng hiện tại xã chỉ có 20 cán bộ, công chức. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP cũng quy định, cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 1 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp huyện giao theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định này thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định rõ phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

Theo đó, trường hợp Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch UBND cấp xã mà giảm được 1 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp huyện giao theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP nêu trên thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top