Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật

Nguyễn Thị Hồng Ngọc - 19:27 26/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, lao động kỹ thuật không có chứng chỉ, giấy chứng nhận thì có thể sử dụng xác nhận kinh nghiệm 5 năm làm việc để chứng minh khi làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động hay không?

Trả lời

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Điểm c Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có quy định:

"Lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam".

Tại Điểm b Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ có quy định:

"Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại Khoản 3, 6 Điều 3 Nghị định này bao gồm 02 loại giấy tờ sau:

Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận;

Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động đã được cấp hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp".

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì văn bản xác nhận kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam với thời gian 05 năm do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài cấp có thể dùng để chứng minh là lao động kỹ thuật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top