Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Gói thầu dưới 5 tỷ đồng có áp dụng đấu thầu rộng rãi?

Hoàng Hải Minh - 19:40 17/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, đối với gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng (thuộc hạn mức chào hàng cạnh tranh) khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu có được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi không? Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi như vậy có đúng quy định không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp gói thầu thuộc hạn mức chào hàng cạnh tranh thì vẫn khuyến khích áp dụng đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu.

Theo Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, trường hợp lựa chọn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi thì không cần giải trình lý do áp dụng trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top