Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Gói thầu in ấn là gói thầu phi tư vấn

Vũ Thị Thùy Nhung - 08:20 01/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Đơn vị tôi đang thực hiện gói thầu in ấn tài liệu truyền thông theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Tôi xin hỏi, gói thầu này thuộc loại nào?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT, dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Theo đó, gói thầu in ấn là gói thầu phi tư vấn căn cứ quy định nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top