Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Hai đơn vị trực thuộc Bộ có được tham gia gói thầu của nhau không?

Nguyễn Tuấn Nam - 14:43 31/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, đơn vị B và đơn vị C đều là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, vậy, đơn vị B có được tham dự gói thầu tư vấn do đơn vị C tổ chức hay không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu quy định, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu.

Tại Khoản 4 Điều 2  Nghị định số 63/2015/NĐ-CP quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

- Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau;

- Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

- Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

Theo đó, nhà thầu tham dự thầu phải đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh theo quy định nêu trên (trừ trường hợp áp dụng chỉ định thầu).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top