Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Hóa đơn chi hộ có phải kê khai thuế?

Võ Hồng Lan - 07:05 22/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi là nhà phân phối hàng hóa cho công ty A. Hợp đồng phân phối có điều khoản về chi hộ chiết khấu thương mại cho khách hàng mua hàng hóa của công ty A mà công ty tôi phân phối. Hóa đơn chi hộ chiết khấu thương mại được xuất sau khi tổng kết chương trình bán hàng của tháng. Công ty A sẽ xuất hóa đơn chi hộ về cho bên công ty tôi và cấn trừ công nợ với công ty tôi. Công ty tôi sẽ thay mặt công ty A chi số tiền chiết khấu thương mại này cho khách hàng. Vậy, hóa đơn chi hộ này có phải kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào và xuất thuế GTGT đầu ra khi chi tiền cho khách hàng hay không? Hay chỉ cần lập sổ theo dõi thu - chi hộ?

Trả lời

Cục Thuế tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ quy định:

"Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này".

Tại Điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định:

"Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

… 7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

… d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty bà sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Đối với các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của công ty thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Cục Thuế tỉnh Bến Tre thông báo để bà Lan biết và thực hiện đúng quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top