Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Hợp đồng thi công ký trước 1/2/2022 có được giảm thuế?

Nguyễn Phúc Thịnh - 10:57 07/08/2022

Chi tiết câu hỏi

Hợp đồng thi công xây dựng công trình ký trước ngày 1/2/2022, hoàn thành ngày 30/7/2022. Trong quá trình thực hiện có phát sinh khối lượng tăng, nhà thầu và chủ đầu tư có ký phụ lục hợp đồng vào ngày 1/3/2022 bổ sung khối lượng bao gồm thuế GTGT 10%. Tôi xin hỏi, khối lượng phát sinh tăng như nêu trên khi thanh toán tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% có đúng không? Khối lượng gói thầu chính đã ký năm 2021 nhưng thực hiện ngày 1/1/2022 đến ngày 30/7/2022 thì tính thuế GTGT 10% có đúng không?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

"1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022".

Khoản 5, Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

"Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

… 5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền".

Điểm c, Khoản 4, Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ quy định thời điểm lập hóa đơn:

"c) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền".

Căn cứ quy định nêu trên, đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình đã ký trước ngày 1/2/2022, ngày hoàn thành là ngày 30/7/2022 và phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng; nếu thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT giảm theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top