Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Hướng dẫn báo giảm BHXH khi người lao động thôi việc

Hoàng Thị Thúy Oanh - 08:41 26/08/2022

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi có người lao động xin nghỉ không lương từ tết Nguyên đán đến ngày 10/5 (công ty đã báo giảm không lương từ tháng 3). Đến ngày 10/5, người lao động xin nghỉ hẳn. Xin hỏi, công ty làm hồ sơ báo giảm do thôi việc từ tháng 3 hay tháng 5 là đúng?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 98 Luật BHXH năm 2014; hướng dẫn tại Điều 23, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 32 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam thì người sử dụng lao động phải thông báo với cơ quan BHXH khi có thay đổi thông tin tham gia BHXH; đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cấp sổ BHXH, thẻ BHYT hằng tháng cho người lao động theo quy định.

Vì vậy, công ty bà lập báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam) để báo dừng tham gia BHXH, kể từ tháng người lao động không làm việc, không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và báo giảm lao động tham gia BHXH kể từ tháng chấm dứt hợp đồng lao động.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top