Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Hướng dẫn báo giảm BHXH trường hợp nghỉ thai sản

Phan Thị Hảo - 15:08 21/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Theo giấy của bệnh viện thì người lao động bị sảy thai, nghỉ từ ngày 28/8 đến ngày 18/9/2023 là 20 ngày. Trong tháng 9/2023, người lao động nghỉ 11 ngày hưởng chế độ thai sản và 4 ngày nghỉ dưỡng sức, ngày nghỉ có hưởng lương là 6 ngày. Tôi xin hỏi, trường hợp nêu trên công ty phải báo OF (nghỉ ốm) hay TS (nghỉ thai sản) để bảo đảm quyền lợi cho người lao động?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 39 Luật BHXH năm 2014 quy định: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Đối chiếu quy định trên với trường hợp bà Phan Thị Hảo phản ánh, trong tháng 9/2023, người lao động có 11 ngày nghỉ hưởng chế độ thai sản và 4 ngày nghỉ dưỡng sức thì công ty lập hồ sơ báo giảm phương án OF.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top