Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Hướng dẫn đổi mã quyền lợi BHYT

Nguyễn Trần Minh - 09:48 24/01/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi nhập ngũ năm 1979. Tháng 6/1980, tôi sang nước bạn Lào làm nhiệm vụ quốc tế. Tháng 9/1985, tôi hoàn thành nhiệm vụ, được xuất ngũ, chuyển ngành về công ty xây dựng. Năm 2009, tôi nghỉ chế độ hưu trí, được kết nạp vào Hội Cựu chiến binh. Xin hỏi, tôi muốn đổi mã thẻ BHYT HT3 sang mã thẻ YT KC2 có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 15 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Trường hợp của ông đang có thẻ BHYT cấp theo đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (mã đối tượng HT, mức quyền lợi 3) để được hưởng mức quyền lợi 2 của đối tượng cựu chiến binh (mã đối tượng CB) hoặc người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (mã đối tượng KC) theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 (do nội dung hỏi chưa rõ ông đồng thời thuộc đối tượng nào), đề nghị ông lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Hồ sơ bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và một trong các giấy tờ sau:

- Quyết định xuất ngũ hoặc chuyển ngành (ghi rõ thời gian, địa điểm nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Trường hợp không ghi rõ thời gian, địa điểm nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu thì bổ sung bản xác nhận về địa bàn phục vụ trong quân đội của cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên nơi trực tiếp quản lý đối tượng trước khi phục viên, xuất ngũ theo mẫu số 04-HBKV, bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực);

- Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Trường hợp không có các giấy tờ trên thì có thể bổ sung giấy tờ liên quan khác chứng minh là cựu chiến binh theo quy định tại Pháp lệnh Cựu chiến binh hoặc người tham gia kháng chiến.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top