Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Hưởng lợi từ khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ

Nguyễn Ngọc Trường - 12:33 18/07/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi có hợp đồng trồng rừng với ban quản lý rừng phòng hộ từ năm 2000. Đến nay có một số cây sao, dầu, xà cừ (cây trồng chính) bị chết. Vậy tôi có được hưởng lợi từ những cây rừng này không và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính như thế nào? Căn cứ quy định nào?

Trả lời

Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với các loại rừng và đất rừng được nhà nước giao, cho thuê được thực hiện theo quy định tại Mục 4, Chương IX Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14.

Quy định về khai thác và hưởng lợi từ khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ thực hiện theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Theo đó, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ rừng theo quy định tại Khoản 7, Điều 74 Luật Lâm nghiệp đối với từng loại rừng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đầu tư sẽ căn cứ vào nguồn gốc đất đai của từng loại rừng, mục đích giao, cho thuê đất hoặc rừng thông qua hợp đồng trong điều kiện, quy định cụ thể của các chương trình, dự án hoặc chính sách của nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện thực tế tại địa phương để xác định cho phù hợp với từng đối tượng chủ rừng.

Liên quan đến nội dung câu hỏi của ông, đề nghị ông liên hệ với chính quyền địa phương để được hướng dẫn thực hiện bảo đảm tính thống nhất với chính sách hiện hành và các quy định của địa phương.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top