Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Huyện Kế Sách đang làm thủ tục để chi hỗ trợ người lao động

Phan Ngọc Kiều - 14:31 02/07/2022

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 từ tháng 11/2021, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết với lý do chưa có kinh phí. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, trả lời vấn đề này.

Trả lời

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp của bà Phan Ngọc Kiều đã có tên trong Quyết định hỗ trợ số 1449/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách và giao dự toán kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hưởng chính sách theo Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Hiện nay, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kế Sách đang làm thủ tục phân khai kinh phí để được cấp tiền chi cho người lao động. Đề nghị bà liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kế Sách để được hỗ trợ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top