Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Khi nào cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Công ty TNHH Bao bì Nước giải khát Crown Đà Nẵng - 10:10 25/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty chúng tôi có 100% vốn đầu tư nước ngoài, do Công ty TNHH Crown Packaging Investment Pte là nhà đầu tư. Nay, nhà đầu tư thay đổi thông tin người đại diện pháp luật. Vậy xin hỏi, chúng tôi có cần phải thực hiện thay đổi thông tin người đại diện pháp luật của nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không? Trong trường hợp yêu cầu thay đổi thông tin, chúng tôi cần làm thủ tục gì để thực hiện việc thay đổi này?

Trả lời

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Công ty TNHH Bao bì Nước giải khát Crown Đà Nẵng được Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 5/4/2012 và chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 18/10/2018. Nhà đầu tư: Công ty TNHH Crown Packaging Investment Pte.

Theo Khoản 3 Điều 42 Luật Đầu tư năm 2020, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 quy định: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Do vậy, trường hợp nhà đầu tư thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ làm thay đổi nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 0401487912, chứng nhận lần đầu ngày 5/4/2012 và chứng nhận thay đổi thay đổi lần thứ 5 ngày 18/10/2018 do Ban Quản lý cấp, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ngoài ra, tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định: "Nhà đầu tư không thực hiện theo đúng nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư", sẽ bị xử phạt, mức xử phạt từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thành phần, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Biểu mẫu A.I.11.h Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT);

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Biểu mẫu A.I.12 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT);

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/chủ sở hữu về việc điều chỉnh dự án;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Crown Packaging Investment Pte (lần gần nhất có nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật/công chứng theo quy định);

- Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư;

Số lượng: 01 bộ hồ sơ gốc

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý, xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thuộc Ban Quản lý, điện thoại 02363.666.139 để được hướng dẫn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top