Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Khi nào cần yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu?

Nguyễn Văn Chính - 08:28 10/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Trong quá trình công tác, tôi có gặp tình huống trong đấu thầu mua sắm hàng hóa một giai đoạn một túi hồ sơ như sau: Tại bảng cam kết vật tư trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có hai trang trùng nhau (trang A và trang B), danh mục hàng hóa từ 16 đến 22 ở hai trang là như nhau, danh mục hàng hóa số 23 là ở hai trang khác nhau. Ở trang A, nhà thầu chào ghế chờ loại modul 3 ghế (CH-10), kích thước: W1820 x D630 x H820mm mã GPC02-3/Hòa Phát. Ở trang B, nhà thầu chào ghế chờ loại modul 3 ghế (CH-10), kích thước: W1810 x D650 x H780mm/nhà thầu gia công tại xưởng. Tại bảng giá dự thầu nhà thầu chỉ chào giá cho một loại là: Ghế chờ loại modul 3 ghế (CH-10). Xin hỏi, trong trường hợp trên hồ sơ dự thầu của nhà thầu có được làm rõ không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo hồ sơ mời thầu, tuân thủ quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp có sự không thống nhất trong đề xuất kỹ thuật của nhà thầu thì thực hiện làm rõ để có cơ sở đánh giá.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top