Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Không được bổ sung phạm vi hành nghề của chức danh khác

Nguyễn Văn Tự - 07:05 13/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là Điều dưỡng hạng IV, đã được cấp chứng chỉ hành nghề chức danh điều dưỡng và cấp bổ sung phạm vi chuyên môn thực hiện kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT, phụ lục phạm vi hành nghề của điều dưỡng không có các kỹ thuật về vật lý trị liệu. Xin hỏi, với quyết định bổ sung phạm vi chuyên môn thì tôi có được thực hiện các kỹ thuật về vật lý trị liệu không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 thì người có chức danh điều dưỡng được cấp phạm vi hành nghề là điều dưỡng mà không được bổ sung phạm vi hành nghề của chức danh khác.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top