Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Không quy định hình thức tổ chức hội nghị nhà chung cư

Chu Thế Hùng - 11:25 07/12/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, trong giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay việc tổ chức hội nghị bất thường nhà chung cư có thể thực hiện biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín vào thùng phiếu được không?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 102 của Luật Nhà ở năm 2014 đã có quy định về việc họp hội nghị nhà chung cư và không quy định về hình thức tổ chức họp hội nghị nhà chung cư.

Do đó, đề nghị ông Hùng căn cứ vào tình hình thực tế, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp phòng, chổng dịch bệnh để tổ chức họp hội nghị nhà chung cư cho phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top