Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Không quy định tập thể, cá nhân phải đăng ký thi đua

Đoàn Thanh Đức - 11:42 09/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, theo Luật Thi đua, khen thưởng mới thì tập thể, cá nhân có phải đăng ký thi đua không? Khi xét Chiến sĩ thi đua cơ sở thì có tỷ lệ % không? Tỷ lệ xét Tập thể lao động xuất sắc trong khối thi đua có quy định % không? Hội Chữ thập đỏ cấp huyện có 1 Phó Chủ tịch thì tập thể có được tham gia trong khối thi đua không? Trường hợp giáo viên hợp đồng trường học được một năm thì có được xét danh hiệu lao động tiên tiến không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 không quy định tập thể, cá nhân phải đăng ký thi đua. Việc xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở không có quy định về tỷ lệ %.

Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 không quy định tỷ lệ xét Tập thể lao động xuất sắc. Tuy nhiên Khoản 3 Điều 27 của Luật quy định: "Bộ, ban, ngành, tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Đơn vị quyết thắng". Do vậy việc xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" trên cơ sở tiêu chuẩn của Luật Thi đua, khen thưởng cần căn cứ thêm quy định của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho phù hợp.

Khoản 3 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng và Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định: "Bộ, ban, ngành, tỉnh căn cứ quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và tình hình thực tiễn của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tổ chức cụm thi đua, khối thi đua cho phù hợp, khoa học, hiệu quả". Do vậy, Hội Chữ thập đỏ cấp huyện căn cứ hướng dẫn tổ chức cụm, khối thi đua của UBND cấp tỉnh để tham gia khối thi đua theo quy định.

Điểm d Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 01/2024/TT-BNV quy định: "Không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 06 tháng". Do vậy, trường hợp giáo viên hợp đồng trường học được 1 năm được xét danh hiệu "Lao động tiên tiến".

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top