Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Không tham gia BHXH không thuộc diện được hỗ trợ

Trần Văn Hà - 08:45 02/12/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm lái xe thuê cho tư nhân. Tôi bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đơn vị tư nhân trả lương cho tôi theo tháng và không đóng BHXH. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được hỗ trợ của Nhà nước không?

Trả lời

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị trả lời vấn đề này như sau:

Lái xe thuê cho tư nhân và được trả lương hàng tháng thuộc trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng trở lên. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động và người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp người lao động có tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bị thất nghiệp khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp có tham gia bảo hiểm xã hội, bị thất nghiệp khi không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì được hỗ trợ theo Khoản 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội thì không thuộc diện được hỗ trợ theo quy định (kể cả chính sách hỗ trợ lao động không giao kết hợp đồng lao động của tỉnh, do đây là đối tượng có giao kết hợp đồng lao động).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top