Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Làm ngoài thời giờ hành chính được trả lương thế nào?

Dương Thị Bích Ngọc - 09:22 05/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm việc theo giờ hành chính tại một khoa thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Thứ 7 và Chủ nhật, tôi cấp phát thuốc cho bệnh nhân từ 7 giờ đến 11 giờ. Xin hỏi, tôi có được thanh toán tiền làm ngoài giờ không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp bà làm việc vào giờ hành chính, nếu ngoài thời giờ làm việc hành chính, bà phải làm việc thì được thanh toán tiền lương làm thêm giờ.

Tại Điều 98 Bộ luật Lao động quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc. Vì vậy, khi người lao động làm thêm giờ thì người sử dụng lao động phải trả lương làm thêm giờ, không được tính nghỉ bù thay chế độ trả lương làm thêm giờ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top