Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Lao động nước ngoài chuyển công ty, có phải làm lại thẻ tạm trú?

Nguyễn Thị Phương Thảo - 10:16 17/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, người lao động nước ngoài chuyển công ty, thẻ tạm trú tại công ty cũ vẫn còn thời hạn thì có phải trả lại thẻ tạm trú cũ để xin cấp thẻ tạm trú mới không? Trường hợp phải trả lại thẻ tạm trú cũ thì hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Có thể thực hiện đồng thời thủ tục xin cấp thẻ tạm trú mới tại công ty bảo lãnh mới với thủ tục trả lại thẻ tạm trú cũ được không? Có thể xin Evisa với mục đích cấp thẻ tạm trú mới được không? Cơ quan xuất nhập cảnh yêu cầu phải có thông tin tên cơ quan, tổ chức đề nghị (nếu có) thì Evisa mới hợp lệ để xin cấp thẻ tạm trú thì có đúng không? Cần thực hiện thủ tục nào để đăng ký Evisa cho người lao động nước ngoài?

Trả lời

Bộ Công an trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019, năm 2023) thì cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định hoặc giấy phép hoạt động được cấp (Khoản 2 Điều 14) và phải thực hiện trách nhiệm bảo lãnh theo quy định của pháp luật, phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài đã mời, bảo lãnh, quản lý hoạt động của người nước ngoài theo đúng mục đích nhập cảnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam (Điểm c, d Khoản 2 Điều 45).

Do đó, về nguyên tắc, khi doanh nghiệp không còn nhu cầu bảo lãnh người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú thì liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để nộp lại thẻ tạm trú cũ và làm thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài để thu xếp xuất cảnh (trường hợp người nước ngoài được doanh nghiệp khác bảo lãnh, thăm thân, nếu đáp ứng được các điều kiện như có giấy phép lao động, giấy phép đầu tư, đăng ký kết hôn với người nước ngoài đang làm việc, đầu tư tại doanh nghiệp... thì doanh nghiệp mới này có thể làm thủ tục đề nghị cấp thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài).

Người nước ngoài sau khi xuất cảnh, nếu có doanh nghiệp cần mời họ vào làm việc thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục mời, bảo lãnh theo quy định hoặc người nước ngoài có thể tự đề nghị cấp thị thực điện tử, trong đó, cần ghi cụ thể mục đích (như vào làm việc...) và tên doanh nghiệp dự kiến làm việc (tại mẫu Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử có mục khai thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân dự kiến liên hệ khi vào Việt Nam).

Sau khi người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, nếu đủ điều kiện, doanh nghiệp có thể làm thủ tục đề nghị cấp thẻ tạm trú theo quy định tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top