Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Lao động - Tiền lương

Lao động - Tiền lương

Bùi An Lý
Bùi An Lý - 12:33 06/11/2023

Có cộng gộp thời gian công tác để tính phụ cấp vùng?

Tôi công tác trong ngành giáo dục tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn tới nay đã được 8 năm 3 tháng, được hưởng chế độ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn trên 5 năm dưới 10 năm (phụ cấp công tác lâu năm 0,5). Tuy nhiên, nếu cộng thêm cả thời gian công tác tại Đoàn Kinh tế quốc phòng 345 trước đó thì tôi đã đủ trên 10 năm công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Xin hỏi, tôi có được tính cộng gộp thời gian 2 năm công tác tại Đoàn Kinh tế quốc phòng 345 để hưởng chế độ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn trên 10 năm dưới 15 năm (phụ cấp công tác lâu năm 0,7) hay không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Đặng Hồng T.
Đặng Hồng T. - 07:05 06/11/2023

Tuổi nghỉ hưu của nam tại năm 2023 là 60 tuổi 9 tháng

Tôi sinh ngày 8/12/1963, làm dự báo viên tại Đài khí tượng thủy văn tỉnh, đóng BHXH liên tục được 38 năm 4 tháng. Theo quy định, tháng 1/2025 tôi đến tuổi nghỉ hưu. Do bị bệnh nên ngày 1/6/2022 tôi làm phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Xin hỏi, tôi muốn nghỉ hưu sớm trong năm 2023 thì có bị trừ tỷ lệ phần trăm không? Chế độ hưởng như thế nào?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Trần Quốc Quân
Trần Quốc Quân - 20:39 01/11/2023

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi giữ chức vụ đối với cán bộ cấp xã

Tôi là Chủ tịch Hội Nông dân xã, đã công tác 9 năm liên tục. Do hoàn cảnh gia đình, tôi xin nghỉ việc và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý từ ngày 1/9/2023. Xin hỏi, theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã không? Mức trợ cấp thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã là bao nhiêu, áp dụng theo văn bản nào?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Đinh Văn Ngớ
Đinh Văn Ngớ - 20:38 01/11/2023

Cán bộ xã có được trợ cấp một lần khi thôi việc?

Tôi là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã từ năm 1998 đến hết tháng 6/2013 (không đóng BHXH). Tháng 7/2013, tôi được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, đến tháng 10/2022 thì thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP. Xin hỏi, thời gian tôi làm Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã có được hưởng trợ cấp một lần không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Huỳnh Công
Huỳnh Công - 12:16 27/10/2023

Tiêu chuẩn chức vụ Bí thư Đoàn cấp xã

Tôi xin hỏi, đối với chức vụ Bí thư Đoàn cấp xã thì tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị có được áp dụng theo Quyết định số 289-QĐ/TW không? Tôi đã tham khảo Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn đối với chức vụ là trưởng các đoàn thể ở cấp xã thì Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là tốt nghiệp đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị trung cấp, trường hợp luật, điều lệ tổ chức có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của luật, điều lệ đó. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Chấp hành Trung ương quy định tiêu chuẩn Chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ chức vụ không quá 35 tuổi, trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý luận chính trị sơ cấp.
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy - 12:14 27/10/2023

Có phải trả thêm khoản đóng bảo hiểm vào lương thử việc?

Công ty tôi thỏa thuận thử việc với người lao động, các nội dung hợp đồng thử việc bảo đảm theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019. Xin hỏi, công ty có phải trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019 hay không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Phùng Thảo
Phùng Thảo - 12:11 27/10/2023

Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc được hiểu là như thế nào?

Tôi xin hỏi, đối tượng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học trong nước theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP được hiểu là như thế nào? Khi xét duyệt hồ sơ xét tuyển công chức của đối tượng này có cần xét điểm học tập, điểm rèn luyện từng năm hay không? Ví dụ cụ thể: Sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, điểm học tập trên 3,6 hệ 4 (xuất sắc) nhưng điểm rèn luyện là từ trên 80 điểm đến dưới 90 điểm (loại tốt) thì có được xác định là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và là đối tượng dự tuyển theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP hay không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành - 10:05 26/10/2023

Không giải quyết hưởng lại trợ cấp mất sức lao động

Tôi là thương binh hạng 4/4, có 13 năm 2 tháng công tác thực tế, được nghỉ hưởng chế độ mất sức lao động từ tháng 5/1980. Xin hỏi, tháng 2/1995 tôi xin thôi hưởng chế độ mất sức lao động để hưởng chế độ thương binh thì nay tôi có được đề nghị hưởng lại chế độ mất sức lao động không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Chất Thành
Nguyễn Chất Thành - 14:21 25/10/2023

Công việc nào trong danh mục nghề nặng nhọc, độc hại?

Tôi xin hỏi, công nhân làm công việc trải vải, đánh số, xếp mex, giao nhận, kho... không trực tiếp vận hành máy may công nghiệp có được tính là công việc nặng nhọc, độc hại hay không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Trần Minh
Trần Minh - 10:12 24/10/2023

Trả lương theo hệ số đánh giá không coi là khấu trừ tiền lương

Doanh nghiệp tôi xây dựng hệ thống đánh giá kết quả hoàn thành công việc đối với người lao động theo 3 mức độ là: Tốt, bình thường và còn hạn chế (tương ứng hệ số đánh giá là: 1,20, 1,00 và 0,80). Tiền lương hằng tháng được tính như sau: Tiền lương chi trả = Tiền lương thoả thuận theo hợp đồng lao động x số ngày làm việc x hệ số đánh giá/26 ngày công chuẩn. Tôi xin hỏi, cách chi trả lương trên có phù hợp với Khoản 1 Điều 102 Bộ luật Lao động năm 2019 là người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật Lao động không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Thị Châu Khoa
Nguyễn Thị Châu Khoa - 17:10 23/10/2023

Tính lương theo ngày công thế nào là đúng?

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con không còn đề cập đến ngày công tối đa không quá 26 ngày trong tháng. Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định, tiền lương được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ. Xin hỏi, công ty tôi trả lương theo tháng, không quy định số ngày công chuẩn trên hợp đồng lao động, tháng có 24 ngày làm việc bình thường chia cho 24, tháng có 26 ngày làm việc bình thường chia cho 26, tháng có 27 ngày làm việc bình thường chia cho 27... thì có đúng quy định không?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top