Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Năm 2023, tuổi nghỉ hưu thấp nhất với lao động nam là 55 tuổi 9 tháng

Nguyễn Văn C. - 08:36 14/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi sinh tháng 6/1966, làm công nhân tại Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 7 năm 2020. Tôi xin nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động. Tổng số thời gian tôi làm việc và tham gia đóng BHXH là 29 năm 10 tháng. Thời gian từ tháng 4/1993 đến tháng 10/2008 (15 năm 6 tháng) tôi làm việc với chức danh nhân viên vận chuyển Bưu điện (Bưu tá) Bưu điện tỉnh. Tôi xin hỏi, theo Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì thời gian 15 năm 6 tháng tôi làm Bưu tá có được công nhận là làm nghề, công việc loại IV (tương đương mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) thuộc lĩnh vực Thông tin liên lạc, Bưu chính Viễn thông hay không? Nếu có thì tôi có được nghỉ hưu sớm trước tuổi hay không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 4, Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định: Người lao động có đủ từ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Theo quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có tên nghề hoặc công việc là Bưu tá thuộc điều kiện lao động loại IV ngành Thông tin liên lạc, Bưu chính viễn thông.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của ông C. sinh tháng 6/1966, có thời gian đóng BHXH là 29 năm 10 tháng. Trong đó, nếu có đủ từ 15 năm trở lên đóng BHXH với chức danh nghề hoặc công việc là Bưu tá. Như vậy, ông đủ điều kiện có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.

Năm 2023, tuổi nghỉ hưu thấp nhất đối với lao động nam là 55 tuổi 9 tháng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top