Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Nghỉ hưu trước tuổi theo tinh giản biên chế cần điều kiện gì?

Nguyễn Văn Trung - 09:11 09/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là công chức, sinh ngày 1/11/1968, đóng BHXH liên tục từ tháng 8/1994 đến nay. Hiện tôi thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, dự kiến nghỉ việc từ ngày 1/12/2024. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có được áp dụng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Nếu trường hợp là nam, sinh ngày 1/11/1968, làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì căn cứ quy định tại Phụ lục I Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu, trường hợp này sẽ nghỉ hưu khi 62 tuổi (thời điểm nghỉ từ ngày 1/12/2030).

Vì vậy, đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Trung, nếu thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì tại thời điểm dự kiến nghỉ việc (từ ngày 1/12/2024), ông chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top