Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Người lao động bị COVID-19 được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày?

Hà Thị Mỹ Loan - 19:21 07/12/2022

Chi tiết câu hỏi

Theo quy định người lao động đóng BHXH dưới 15 năm thì được nghỉ hưởng chế độ ốm đau tối đa 30 ngày. Vậy, tôi nghỉ hưởng chế độ ốm đau do bị nhiễm COVID-19 (F0) trong năm 2022 thì có tính cộng dồn vào ngày nghỉ ốm của năm 2022 không hay tính riêng?

Trả lời

BHXH tỉnh Bình Định trả lời vấn đề này như sau:

Đối với trường hợp người lao động bị F0: Căn cứ khoản 1, Điều 26 của Luật BHXH thì thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau như sau:

- Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng: Nghỉ tối đa 30 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; Nghỉ tối đa 40 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; Nghỉ tối đa 60 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên.

Người lao động làm ngành nghề nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 khi bị F0 được nghỉ thêm 10 ngày/năm so với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường.

Ngoài ra, căn cứ Khoản 2, Điều 26 của Luật BHXH thì trường hợp người lao động F0 chuyển biến nặng có biến chứng được tính vào do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành được hướng dẫn cụ thể như sau: Nghỉ tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trường hợp người lao động đã hưởng hết 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tiếp tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top