Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày để chăm con ốm?

Dương Hương - 09:05 16/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Con tôi được 16 tháng tuổi, bị ốm nằm viện điều trị từ 25/2/2023 đến ngày 10/3/2023 xuất viện. Xuất viện về nhà được 3 ngày thì con tôi sốt cao li bì trở lại và tiếp tục nhập viện điều trị từ ngày 14/3/2023. Xin hỏi, tôi có được nghỉ chế độ chăm sóc con ốm nằm viện cả 2 lần trong 1 tháng không? Lần thứ nhất 14 ngày nhưng có 3 ngày trùng vào ngày nghỉ của công ty thì tôi được tính thời gian nghỉ hưởng BHXH chăm con ốm 14 ngày hay 11 ngày?

Trả lời

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 25 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động đang tham gia BHXH là: Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Tại Khoản 1 Điều 27 Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH của người lao động.

Như vậy, việc xác định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được xác định theo số ngày nghỉ việc chăm sóc con và tuổi của con. Do thông tin bà cung cấp chưa đầy đủ (thời gian nghỉ hàng tuần của đơn vị, thời gian nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau đã hưởng trong năm...) nên BHXH Việt Nam chưa có căn cứ để trả lời bà cụ thể. BHXH Việt Nam cung cấp các quy định của pháp luật nêu trên để bà đối chiếu, nắm được quyền lợi của mình.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top