Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Người lao động nước ngoài có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Phạm Thị Phượng - 19:47 23/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, lao động là người nước ngoài, sinh năm 1956, có giấy phép lao động và hợp đồng lao động thì có phải đóng BHTN, BHXH, BHYT bắt buộc hay không? Trường hợp lao động đóng BHXH, BHTN từ tháng 1/2022, nếu ngưng thì quyền lợi được hưởng như thế nào, nếu tiếp tục đóng thì được đóng đến năm nào? Các quyền lợi có giống như người lao động Việt Nam hay không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 Bộ luật Lao động (nay là Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019) thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tại Luật Việc làm năm 2013 và các nghị định của Chính phủ, thông tư của các bộ, ngành không quy định chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đề nghị bà đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top