Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Người nhận khoán việc có phải đóng BHXH?

Trần Thị Bích Trâm - 15:02 15/12/2022

Chi tiết câu hỏi

Trong năm, công ty tôi có thuê 1 người lao động thực hiện các công việc như phát quang cây, đào mương, công việc không cố định thời gian. Chỉ thanh toán tiền công khi người lao động hoàn thành công việc, mức tiền công cho người lao động này dưới 132 triệu đồng/năm. Xin hỏi, tôi phải làm hồ sơ gì về BHXH cho người lao động này hay không? Loại hợp đồng là hợp đồng khoán việc thì có đúng quy định về pháp luật hiện nay không?

Trả lời

BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13, "người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng" thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy người nhận khoán việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Hợp đồng khoán việc được giao kết với những công việc mang tính thời vụ, chỉ diễn ra trong một thời điểm nhất định. Đối với những công việc mang tính chất ổn định, lâu dài thì sẽ không được ký theo hình thức khoán việc mà sẽ ký dưới hình thức hợp đồng lao động.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top