Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Nhân viên thư viện - thiết bị trường tiểu học có được phụ cấp độc hại?

Ka Phú Thọ - 09:07 31/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi được phân công làm công tác thư viện - thiết bị (có quyết định hằng năm của Hiệu trưởng) tại một trường tiểu học. Hiện tôi có chứng chỉ nghiệp vụ làm công tác thiết bị nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ thư viện và được xếp vào ngạch Kỹ thuật viên. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp độc hại như nhân viên thư viện các trường khác không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Nhân viên thư viện - thiết bị trong trường tiểu học thuộc nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung, được tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ công tác thư viện trường học và được áp dụng quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chế độ, chính sách về lương, phụ cấp độc hại, các phụ cấp khác được áp dụng như quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Điều 8 và Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập).

Theo đó, chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm viên chức làm thư viện trường học được áp dụng như quy định tại Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hoá - thông tin.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top