Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Tách công ty, xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thế nào?

Trịnh Hữu Tuyền - 08:48 22/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi được tách ra và độc lập với công ty bị tách. Theo nghị quyết tách công ty, công ty tôi được kế thừa năng lực hoạt động xây dựng từ công ty bị tách. Hiện nay, công ty tôi thực hiện đăng ký cấp các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được kế thừa (thi công công tác xây dựng công trình dân dụng hạng II, thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hạng II và tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạng II, tư vấn thiết kế hạng III). Tôi xin hỏi, công ty tôi có cần kê khai năng lực nhân sự, kinh nghiệm, máy móc thi công trong Mẫu số 04 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không? Công ty có cần các hồ sơ chứng minh năng lực (chứng chỉ hành nghề, hợp đồng xây dựng, hồ sơ máy móc thiết bị) không?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc công ty thực hiện đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 84 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với trường hợp nêu trên được quy định tại Điều 87 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 29 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top