Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Kim Nguyệt Hằng
Kim Nguyệt Hằng - 10:05 22/03/2024

Hợp đồng tương tự thuộc danh mục bí mật nhà nước, chứng minh thế nào?

Công ty tôi có hợp đồng tương tự đã hoàn thành, đáp ứng được theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, do hợp đồng tương tự có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước, nên công ty không thể cung cấp các tài liệu chứng minh như hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn. Xin hỏi, tôi có thể nộp thay thế bằng văn bản của chủ đầu tư xác nhận tính chất tương tự của hợp đồng đã thực hiện hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Diệp Năng Vũ
Diệp Năng Vũ - 14:07 21/03/2024

Gian lận trong đấu thầu bị xử lý thế nào?

Gói thầu X có 2 nhà thầu A và B tham dự. Sau khi đánh giá E-HSDT, nhà thầu A đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, có giá dự thầu thấp hơn nhà thầu B khoảng 12% và được mời vào thương thảo. Trong quá trình thương thảo thì có văn bản của cơ quan điều tra thông báo nhà thầu A có dấu hiệu gian lận nhân sự (không phải nhân sự chủ chốt theo quy định của pháp luật xây dựng) để trúng thầu ở các gói thầu khác không phải gói thầu X. Tôi xin hỏi, bên mời thầu không phát hiện nhà thầu A có dấu hiệu gian lận ở gói thầu X thì có được tiếp tục thương thảo với nhà thầu A không? Nếu trễ thì ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân. Trường hợp tạm dừng thương thảo với nhà thầu A và mời nhà thầu B vào thương thảo thì giá thương thảo hợp đồng áp dụng theo giá dự thầu của nhà thầu A hay của nhà thầu B (vì nhà thầu A không vi phạm trong thương thảo hợp đồng)?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Huy
Nguyễn Huy - 09:05 20/03/2024

Hợp đồng tương tự trong đấu thầu được quy định như thế nào?

Đơn vị tôi thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu như sau: - Theo hồ sơ mời thầu (về nội dung hợp đồng tương tự): Từ ngày 1/1/2019 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu: Nhà thầu cung cấp 2 công trình có công trình dân dụng, cấp III, trong đó ít nhất một công trình có giá trị là 10.700.000.000 VNĐ và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ 21.400.000.000 VNĐ, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. Các tài liệu kèm theo để chứng minh: Hợp đồng tương tự, biên bản công trình đưa vào sử dụng hoặc biên bản thanh lý hợp đồng, tài liệu chứng minh loại và cấp công trình của cơ quan nhà nước. - Theo hồ sơ dự thầu nhà thầu cung cấp: Nhà thầu cung cấp 1 công trình (khách sạn vốn tư nhân) nhà thầu vừa là chủ đầu tư vừa là nhà thầu thi công. Nhà thầu kèm theo tài liệu để chứng minh: Giấy chứng nhận đầu tư; giấy phép xây dựng (có thể hiện là công trình dân dụng cấp III); giấy xác nhận của UBND huyện: Nhà thầu vừa là chủ đầu tư, vừa là nhà thầu thi công, giá trị thực hiện nhà thầu thực hiện là 12.000.000.000 VNĐ. Nhà thầu cung cấp 1 hợp đồng ký với tư nhân thi công showroom nội thất, nhà thầu cung cấp tài liệu để chứng minh: Giấy phép xây dựng, có thể hiện là công trình dân dụng cấp III; hợp đồng thi công, có thể hiện giá trị là 13.500.000.000 VNĐ; biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Tôi xin hỏi, nội dung 2 hợp đồng nêu trên có đáp ứng theo hồ sơ mời thầu hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Khánh Huyền
Nguyễn Khánh Huyền - 08:42 20/03/2024

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Tôi có bằng cử nhân Địa lý Du lịch (năm 2014), vậy tôi có thể trở thành người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế không? Với bằng cử nhân đó, tôi có thể xin giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thanh Lân
Nguyễn Thanh Lân - 09:10 19/03/2024

Nhà thầu thi công bỏ giữa chừng, xử lý phần việc còn lại thế nào?

Nhà thầu thi công xây dựng công trình bỏ dở công trình xây dựng và chủ đầu tư đã chấm dứt hợp đồng. Phần khối lượng còn lại của hợp đồng theo Khoản 11 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Tuy nhiên, thời điểm đấu thầu (tháng 5/2021) nhà thầu giảm giá 22% so với dự toán được duyệt. Phần giá trị còn lại của hợp đồng (khoảng 560 triệu đồng) quá thấp so với giá dự toán tại thời điểm hiện nay, do đó việc lựa chọn nhà thầu thực hiện phần việc còn lại gặp nhiều khó khăn. Tôi xin hỏi, đối với trường hợp này, chủ đầu tư có thể xin cấp thẩm quyền phê duyệt lại giá dự toán của phần khối lượng còn lại của hợp đồng chưa thực hiện tại thời điểm hiện nay để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu được hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Văn Triều
Lê Văn Triều - 08:57 19/03/2024

Phí bảo hiểm chào thầu áp dụng theo quy định nào?

Cơ quan tôi tổ chức đánh giá gói thầu bảo hiểm xây lắp công trình xây dựng (đánh giá hồ sơ dự thầu theo phương pháp giá thấp nhất). Trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu: "Tỷ lệ phí bảo hiểm và tổng phí bảo hiểm được nhà thầu chào: Nhà thầu phải đưa ra tỷ lệ phí bảo hiểm cố định và tổng phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm này đã bao gồm toàn bộ phần phí cơ bản, phần phụ phí của các điều khoản sửa đổi bổ sung, các loại thuế và các chi phí liên quan khác. Tỷ lệ phí bảo hiểm và tổng phí bảo hiểm phải phù hợp với phạm vi bảo hiểm và phải phù hợp với các quy định của Pháp luật Việt Nam". Kết quả mở thầu: Nhà thầu xếp hạng thứ 1 có tỷ lệ giảm giá 89,9% so với dự toán gói thầu được duyệt; nhà thầu xếp hạng thứ 2 có tỷ lệ giảm giá 58,4% so với dự toán gói thầu được duyệt; nhà thầu xếp hạng thứ 3 có tỷ lệ giảm giá 57,2% so với dự toán gói thầu được duyệt; nhà thầu xếp hạng thứ 4 có tỷ lệ giảm giá 25,2% so với dự toán gói thầu được duyệt; nhà thầu xếp hạng thứ 5 có tỷ lệ giảm giá 6,5% so với dự toán gói thầu được duyệt. Theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: "Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này) hoặc Điểm a Khoản 1 Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này)". Tôi xin hỏi, vậy, theo Thông tư số 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính các nhà thầu có tỷ lệ giảm giá trên 25% có bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu và bị loại không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

 Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Anh - 13:36 17/03/2024

Nhà thầu chậm cung cấp hàng hóa có bị coi vi phạm hợp đồng?

Tôi xin hỏi, nhà thầu chậm cung cấp 1 phần hàng hóa có giá trị nhỏ hơn rất nhiều so với bảo đảm thực hiện hợp đồng, đã có khắc phục, giao hàng ngay sau đó và chưa gây ra bất cứ thiệt hại gì cho chủ đầu tư thì có bị xem là vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng và bị tịch thu toàn bộ bảo đảm thực hiện hợp đồng không? Tôi đã tham khảo Điểm b Khoản 5 Điều 66 Luật Đấu thầu 2013 về bảo đảm thực hiện hợp đồng thì thấy quy định: "5. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây: a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực; b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng". Tuy nhiên, theo tôi, điều khoản này chỉ quy định chung chung về vi phạm thỏa thuận hợp đồng mà chưa đề cập rõ phạm vi vi phạm đến đâu, vi phạm như thế nào.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đỗ Thị Ngân
Đỗ Thị Ngân - 07:05 16/03/2024

Công ty mẹ có được dùng báo cáo tài chính hợp nhất để dự thầu?

Năm 2022, công ty A và công ty B có tự nguyện liên kết thành viên xác lập mối quan hệ công ty mẹ - công ty con (việc xác lập này được thông qua bằng một thỏa thuận tự nguyện liên kết thành viên – được ký giữa 2 công ty A và B). Công ty A là công ty mẹ, công ty B là công ty con. Hai công ty này có cùng lĩnh vực hoạt động là xây lắp. Tại thời điểm tháng 4/2023, công ty A có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (báo cáo tài chính hợp nhất của công ty A và công ty B). Khi công ty A tham gia đấu thầu 1 gói thầu, có yêu cầu nộp báo cáo tài chính của 3 năm gần nhất 2020, 2021 và 2022. Tôi xin hỏi, như vậy, tại thời điểm kể từ tháng 4/2023 công ty A đấu thầu thì có sử dụng được báo cáo tài chính năm 2020 (báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty A), báo cáo tài chính năm 2021 (báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty A) và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hà Duy Linh
Hà Duy Linh - 17:05 15/03/2024

Căn cứ đánh giá báo cáo tài chính của nhà thầu

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, đơn vị tôi gặp tình huống về doanh thu như sau: Theo mẫu E-HSMT (Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022) quy định "Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu". Đơn vị tôi có 1 thông báo đóng thầu ngày 27/3/2023, đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu kê khai tình hình tài chính các năm (2019, 2020, 2021) và được Hệ thống đánh giá tự động là đạt. Căn cứ hướng dẫn tại Mục ghi chú số (4) – Bảng tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm – Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT thuộc E-HSMT: "Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là tháng 11 năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 2021)". Theo đó, bên mời thầu hiểu câu trên như sau: Nếu thời điểm đóng thầu sau tháng 11 của năm đang xét thì nhà thầu mới nộp báo cáo tài chính của năm trước liền kề. Tôi xin hỏi, việc nhà thầu nộp báo cáo tài chính năm gần nhất là 2021 như trên có phù hợp không? Thời gian cụ thể yêu cầu nộp báo cáo tài chính năm gần nhất ở đây được tính như thế nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Võ Minh Vũ
Võ Minh Vũ - 10:05 15/03/2024

Người khuyết tật mở tài khoản có cần người giám hộ?

Tôi là người khuyết tật. Tôi đã đến nhiều ngân hàng để đề nghị mở tài khoản, nhưng đều bị từ chối với lý do, cần có người giám hộ. Tôi nhận thấy, bản thân vẫn kiểm soát được tài chính một cách chủ động mà không cần sự can thiệp của người khác. Người giám hộ không chỉ làm tăng rủi ro về an ninh tài khoản mà còn tạo ra những khó khăn không cần thiết trong việc quản lý tài chính cá nhân. Điều này đặt ra một thách thức lớn, đặc biệt khi người giám hộ cần phải đi theo mỗi giao dịch. Tôi đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp xử lý để bảo đảm khách hàng là người khuyết tật được đối xử công bằng.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Trung Kiên
Lê Trung Kiên - 07:05 15/03/2024

Đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia

Công ty tôi trúng thầu, ký hợp đồng thi công xây dựng công trình với ban quản lý của một huyện trong tỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 2/11/2021-28/8/2022. Công ty đã hoàn thành một phần khối lượng theo phạm vi giải phóng mặt bằng và đã được nghiệm thu, thanh toán ngày 29/12/2021. Tuy nhiên, từ ngày 30/12/2021, công trình phải tạm dừng thi công do không giải phóng được mặt bằng và chủ đầu tư cũng chưa trả lời được thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ngày 18/2/2022, công ty tôi đã có văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị rút toàn bộ nhân sự chủ chốt và máy móc, thiết bị để thực hiện những nhiệm vụ khác của công ty và cam kết trong trường hợp giải phóng được mặt bằng phần diện tích còn lại và đủ điều kiện cho nhà thầu thi công trở lại thì nhà thầu sẽ cam kết huy động đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân sự chủ chốt (trong trường hợp các nhân sự chủ chốt thực hiện gói thầu này chưa bảo đảm thời gian để tiếp tục thực hiện gói thầu thì nhà thầu sẽ thay thế bằng nguồn nhân sự có trình độ và năng lực tương đương) nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công công trình và đã được chủ đầu tư ra văn bản chấp thuận. Ngày 16/3/2022, công ty tôi trúng thầu gói thầu khác với chủ đầu tư là ban quản lý dự án của một huyện khác trong tỉnh Tuyên Quang. Năng lực nhân sự và máy móc, thiết bị của gói thầu này được công ty tôi huy động từ gói thầu vướng giải phóng mặt bằng không thi công được (cho đến hiện tại vẫn chưa giải phóng được mặt bằng). Tôi xin hỏi, hồ sơ trúng thầu gói thầu ngày 16/3/2022 của công ty tôi có hợp lệ không?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top