Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Thẩm quyền giải đáp vướng mắc khai nộp thuế TNCN

Đặng Nga - 09:25 26/04/2022

Chi tiết câu hỏi

Theo tôi tham khảo Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quý. Các đơn vị chi trả thu nhập (bao gồm doanh nghiệp, chi nhánh, các tổ chức hành chính, sự nghiệp và tổ chức khác) có hoặc không phát sinh khấu trừ thuế TNCN đều phải nộp tờ khai thuế TNCN, kỳ khai thuế theo tháng (trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí khai thuế GTGT theo quý). Cho tôi hỏi, nếu doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập (không phát sinh chi trả lương) có phải nộp tờ khai thuế TNCN theo quý không?

Trả lời

Chi cục Thuế quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm 6, Mục II, Phần II quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-TCT ngày 20/04/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định:

"6. Giải đáp vướng mắc về thuế cho người nộp thuế

6.1. Giải đáp vướng mắc qua điện thoại hoặc trực tiếp tại cơ quan thuế

Bộ phận TTHT có nhiệm vụ tổ chức, bố trí cán bộ trực điện thoại và tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế để tiếp nhận và giải đáp vướng mắc về thuế cho người nộp thuế.

… 6.2. Giải đáp vướng mắc của người nộp thuế bằng văn bản

Đối với các văn bản vướng mắc do người nộp thuế gửi đến cơ quan Thuế theo đường bưu chính, việc tiếp nhận và luân chuyển được thực hiện theo quy định hiện hành về xử lý công văn hành chính.

Đối với các văn bản được người nộp thuế gửi trực tiếp tại bộ phận "một cửa" việc luân chuyển hồ sơ được thực hiện theo quy chế "một cửa" của cơ quan thuế.

Tất cả văn bản yêu cầu giải đáp vướng mắc được chuyển đến, bộ phận được phân công giải đáp vướng mắc phải thực hiện trả lời theo quy định về phân cấp trả lời văn bản của Tổng cục Thuế…".

Đối với vướng mắc của bà Đặng Nga, Bộ phận hỗ trợ - Đội Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế - Chi cục thuế quận Hoàng Mai đã gọi điện để hướng dẫn.

Trường hợp vẫn còn vướng mắc, đề nghị bà vui lòng gửi văn bản và các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến cơ quan thuế hoặc vui lòng liên hệ trực tiếp tới Đội Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế - Chi cục thuế quận Hoàng Mai hoặc theo số điện thoại: 0243.6332772; 0243.6341940 để được hướng dẫn, giải quyết.

Chi cục Thuế quận Hoàng Mai thông báo để bà Đặng Nga được biết.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top