Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thẩm quyền quyết định chức vụ, chức danh được phụ cấp kiêm nhiệm

Nguyễn Văn Vũ - 07:05 11/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, cơ quan nào có thẩm quyền ban hành quyết định kiêm nhiệm với trường hợp Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định: UBND cấp huyện quyết định chức vụ, chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định.

Đề nghị ông Nguyễn Văn Vũ liên hệ với Phòng Nội vụ huyện (nơi đang công tác) để được hướng dẫn cụ thể bảo đảm đúng theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top